StartJawny Rejestr

Jawny Rejestr

Rejestr zbiorów danych osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informujemy, iż rejestr zbiorów danych dostępny jest do wglądu w siedzibie administratora danych – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, u administratora bezpieczeństwa informacji – pokój nr 3, po uprzednim umówieniu telefonicznym na nr tel. 86 4760 136 w dni powszednie w godzinach 08:00 – 15:00.

 
Początek strony